CEMENT WARTA SUPER

Kategoria: Cementy, wapno

Główną cechą charakterystyczną cementu  warta  jest podwyższona odporność na działanie środowisk agresywnych, ale również dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych, dobra dynamika narastania wytrzymałości w dłuższych okresach twardnienia, niski skurcz zapraw oraz wysoka powierzchnia właściwa dzięki bardzo dobrej mielności kamienia wapiennego powoduje brak mikropękań na powierzchni betonu. Cement ten ma zastosowanie m.in. w stabilizacji gruntu w budownictwie drogowym, posadzkach betonowych oraz zaprawach budowlanych cementowych i cementowo – wapiennych (murarskie i tynkarskie).