ATLAS MMS 6O

Kategoria: Zaprawy klejowe

ATLAS MMS 60 25 kg jest przeznaczony do wykonywania: samonośnych podkładów podłogowych, układanych bezpośrednio na istniejących podłożach, podkładów w wersji rozdzielającej z folii PE, podkładów pływających, układanych na izolacji termicznej, również tych wyposażonych w instalacje grzewcze. Jest idealnym materiałem do zatapiania ogrzewania podłogowego, elektrycznego bądź wodnego oraz instalacji grzewczych na powierzchni podkładu - ma bardzo dobrą przewodność cieplną, lepszą niż produkty na bazie cementu; dokładnie otula przewody grzewcze. Nagrzewa się szybko po uruchomieniu instalacji grzewczej. ATLAS MMS 60 jest również przeznaczony do wyrównywania istniejących podkładów, w zakresie 20-60 mm – zarówno gdy podłoże posiada jedynie miejscowe nierówności, jak i gdy w całości posiada już ukształtowane spadki.

Zużycie:
Średnio zużywa się 18 kg produktu na 1 m², na każde 10 mm grubości warstwy.