Wapno Hydratyzowane Bielik

Kategoria: Cementy, wapno

Wapno hydratyzowane Bielik jest tradycyjnym spoiwem lub składnikiem spoiwa w zaprawach przeznaczonych do łączenia powszechnie dostępnych materiałów (cegieł) jak również do tynkowania.

Wapno hydratyzowane Bielik stosowane jako dodatek do zapraw murarskich i tynkarskich, może być bezpośrednio na budowie dodane do mieszanki cementu, piasku i wody.