Korek

Dostępne modele :

∅110 / 3,4mm grubość ścianki

∅160 / 4,9mm grubość ścianki

∅200 / 4,9mm grubość ścianki